Zobacz efekty naszej pracy

Nasze prace

Licówki porcelanowe

Most protetyczny

Most protetyczny

Korona pełnoceramiczna na ząb sieczny

Korony pełnoceramiczne na zęby sieczne górne

Korony pełnoceramiczne (cyrkon) z prawej strony, lewa szykowana pod licówki porcelanowe

Korony protetyczne + most protetyczny + proteza bezklamrowa

Korony protetyczne + proteza na zasuwach + podniesienie zwarcia

Korony porcelanowe na metalu

Proteza szkieletowa

Protezy akrylowe całkowite

Zatrzask Rhein 83 jako utrzymanie protezy